Leeruitkomst en toetsing: Verpleegkundig rekenen

Beschrijving

Je berekent zelfstandig de juiste medicatiedosis volgens de geldende standaarden met betrekking tot medicatiedoseringen, oplossingen en verdunningen, infusievloeistoffen en zuurstoftoediening.

Wat laat je zien
berekenen.
Welke competentie:
zorgverlener (Z1).
Welk onderwerp:
uitvoeren van zorg, Kwaliteit van zorg leveren, Veiligheid bevorderen.
Welke standaarden:
beroepscode verpleegkundigen, verpleegkundige richtlijnen en protocollen, richtlijnen medicatieveiligheid, farmacologie.
Hbo-niveau/reikwijdte:
 NLQF 5.
Aanbevolen leerhulpmiddelen:
  • Tentamencalculator (ISBN 9990002040634. Let op: alleen deze is toegestaan, verkrijgbaar via Studystore).
  • LOOV-database verpleegkundig rekenen (toegang via HHS). Website Juf Daniëlle (korting via HHS).

Toetsing en beoordeling

De rekentoets vormt een kwalitatieve eis voor het behalen van het Bindend studie advies (BSA). Dat betekent dat deze toets behaald moet zijn voor het krijgen van een positief studieadvies aan het einde van het eerste jaar. De rekentoets is dan ook een landelijke toets bepaald door het LOOV (Landelijk Overleg Opleidingen Verpleegkunde).

Je kunt aantonen dat je de leeruitkomst hebt behaald door middel van maken van een schriftelijk tentamen. Indien je de leeruitkomst op een andere manier wilt aantonen dan dien je een gemotiveerd verzoek in te dienen bij de examencommissie via OSIRIS Zaak. Er zijn per studiejaar toetsmomenten ingeroosterd om het tentamen te maken, per studiejaar heb je 2 pogingen.

Toetsprocedure

Toetsvorm:
schriftelijk tentamen met open vragen.
Toetsduur:
90 min.
Aantal vragen:
20.
Beoordeling:
alfanummeriek (G/V/O).
Voorlopige cesuur:
1 fout.
Wijze van inschrijving:
student schrijft zich ten minste 3 weken voorafgaand aan de toetsdatum in via OSIRIS.
Beoordelingstermijn:
15 werkdagen.

Om het schriftelijk tentamen te mogen afleggen dien je je ten minste 3 weken voorafgaand aan de toetsdatum in te schrijven via OSIRIS. In OSIRIS wordt kort voor de toetsdatum bekend gemaakt in welke zaal je bent ingedeeld.

De regels en procedures rondom de afname van schriftelijke toetsen staat verder beschreven in bijlage 3. Toetsregeling van het Onderwijs- en Examenreglement. Zorg er in ieder geval voor dat je ruim op tijd aanwezig bent en een identiteitsbewijs mee hebt.

Beoordelingsprocedure

  1. Het resultaat van de toets wordt uiterlijk 15 werkdagen na de datum waarop de toets is afgenomen bekendgemaakt in OSIRIS. Resultaten die bekend gemaakt zijn via andere media als b.v. Blackboard of OnStage zijn niet definitief, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
  2. De toets wordt beoordeeld met een alfanummerieke beoordeling (G/V/O). Voor een Voldoende mag maximaal 1 fout worden gemaakt. Bij nul fouten wordt een Goed toegekend. Op basis van de kwalitatieve analyse van de toets kan de examinator de normering achteraf aanpassen. De examinator meldt het aanpassen van de normering bij de examencommissie. Je hebt de mogelijkheid om inzage te krijgen in de beoordeelde toets en de gehanteerde normen. Dit inzagemoment wordt via Blackboard naar studenten gecommuniceerd. Wanneer je een gegronde reden hebt om niet aanwezig te kunnen zijn op het aangekondigde inzagemoment dan kan er een afspraak met de examinator worden gemaakt.

Herkansing

Ook bij een herkansing dien je je ten minste 3 weken voorafgaand aan de toetsdatum in te schrijven in OSIRIS. De procedure voor toetsing en beoordeling is verder gelijk aan de procedure bij de eerste kans.

Indien je een toets van het vorige studiejaar moet herkansen geldt, in overeenstemming met de Onderwijs- en Examenregeling (art 3.5 lid 1.e) dat je moet uitgaan van een nieuwe leeruitkomst- en
toetsbeschrijving.