Leeruitkomst en toetsing: Onderzoeksmethoden

Algemeen

Beschrijving

Je kunt de verschillende fasen van de onderzoekscyclus uitleggen, en onderschrijft daarbij het belang van objectiviteit, controleerbaarheid en gestructureerde uitvoering van onderzoek. Je kunt belangrijke kenmerken van verschillende typen onderzoek benoemen en kunt op basis van de beschrijving van een onderzoeksmethode herkennen om welke type onderzoek het gaat. Je kunt je aan de hand van een aantal aangereikte handvatten een oordeel vormen over de methodologische kwaliteit en toepasbaarheid van een onderzoeksmethode voor een klinische vraag. Je kunt de toepassing van relevante actuele wetgeving zoals de Wet Medisch wetenschappelijk onderzoek en de privacywet in onderzoek uitleggen. Je kunt eenvoudige data-analyse technieken toepassen op kwalitatieve en kwantitatieve data.

Toetsing en beoordeling

Toetsprocedure

Toetsvorm:
Casustoets digitaal (open vragen)
Maximum lengte verslag/presentatie:
nvt
Aantal beoordelaars:
1
Wijze van inschrijving:
Student schrijft zich voorafgaand aan het inleveren van de toets in voor de betreffende toets in OSIRIS
Wijze van inleveren:
Inleverpunt op Blackboard
Beoordelingstermijn:
15 werkdagen
Cijfer:
1-10
Reparatiemogelijkheid bij herkansing:
Ja

Beoordelingsprocedure

De casustoets na het sluiten van de deadline nagekeken worden met een antwoordmodel, vervolgens worden er door de docenten per vraag punten toegekend. Voor de berekening van het cijfer geldt de volgende cesuur: 55%

Herkansing

Bij het behalen van een onvoldoende zal de hele toets herkanst moeten worden, de student dienst zich opnieuw in te schrijven voor een volgend moment in Osiris.