Leeruitkomst en toetsing Kwaliteit van zorg bij patiëntcategorieën

Leeruitkomst

Je onderzoekt kritisch een verpleegsituatie gerelateerd aan een patiëntencategorie, die bij jou zelf vragen oproept of die door jou zelf en/of je collega- zorgverleners als problematisch wordt ervaren en waarin mogelijk niet adequaat wordt gehandeld (bijvoorbeeld een patiënt met schizofrenie die opgenomen wordt op de afdeling oncologie of delier of depressie bij mensen met een verstandelijke beperking). Je onderzoek resulteert in een voorstel voor een adequate evidence based verpleegkundige aanpak voor deze patiëntencategorie. Je deelt de resultaten van je onderzoek met collega-zorgverleners.

De toets

Beroepsproduct: Presentatie van een evidence based verpleegkundige aanpak en een voldoende  praktijkadvies

Planning – beoordeling – bepaling cijfer/ cesuur – inzage

Toetsdatum

Voor toetsdata in 2019-2020 wordt verwezen naar de Onderwijs en Examenregeling.

Beoordeling

De toets wordt beoordeeld aan de hand van de rubric behorende bij deze toets.

  • Een voldoende praktijkadvies is voorwaardelijk voor het toegekend krijgen van de studiepunten die aan deze leeruitkomst zijn verbonden. Het praktijkadvies is zwaarwegend. Door de toelichting bij het advies wordt de beoordeling onderbouwd. Wanneer de onderbouwing niet duidelijk is, of tot vragen leidt, neemt de docent contact op met je werk/praktijkbegeleider. Je krijgt feedback op je beoordeling aan de hand van de ingevulde rubric. Het cijfer wordt bekend gemaakt in OSIRIS.

Bepaling cijfer en cesuur

Het cijfer komt als volgt tot stand:

Startpunt is de meest linker kolom in de rubric (zie hierna): wanneer aan alle indicatoren binnen het vak voldaan wordt, wordt het  betreffende onderdeel met 5 punten beoordeeld. Wanneer dat niet het geval is, wordt de kolom met het beoordelingsniveau met 3 punten  gehanteerd. Wordt aan alle indicatoren in dat vak voldaan, dan worden voor het betreffende onderdeel 3 punten toegekend. Wanneer ook niet aan al de indicatoren van 3 punten wordt voldaan, schuift de beoordeling nog een kolom naar rechts op (en scoort het betreffende  onderdeel 1 punt). Wanneer ruimschoots aan de indicatoren voor 3 punten wordt voldaan, maar nog niet aan 5 punten dan worden 4 punten  toegekend. Wanneer ook niet aan al de indicatoren van 3 punten wordt voldaan, wordt de kolom met 1 punt gehanteerd. Wanneer het  niveau van 1 punt wordt overstegen maar niet aan alle indicatoren voor 3 punten wordt voldaan worden 2 punten toegekend. Er is compensatie  mogelijk waarbij een criterium met 1 punt gecompenseerd kan worden door 5 punten op een ander criterium.

* Doorhalen wat niet van toepassing is

Puntentotaal (inhoud + schrijven)CijferPuntentotaal (inhoud + schrijven)Cijfer
49-501027-295
47-489,525-264,5
45-46923-244
34-448,520-223,5
40-42818-183
28-397,516-172,5
36-37714-152
34-356,512-131,5
32-336< 121
30-315,5

Inzage

Het betreft een mondelinge toets. Het beoordelingsformulier incl. de feedback wordt naar de student opgestuurd. Indien de student hier vragen over heeft dient hij/zij contact op te nemen met de betreffende beoordelaar.