Leeruitkomst en toetsing: Klinisch redeneren bij complexe problematiek

Algemeen

In deze leeruitkomst leer je jouw zorgvrager op een professionele wijze in kaart te brengen, om op die manier de best passende zorg te kunnen bieden. Je past dit toe bij een complexe zorgvraag. Veel plezier!

Beschrijving

Je gebruikt een methodiek voor klinisch redeneren om in alle fasen van het verpleegkundig proces verantwoorde besluiten te nemen. Je kunt veelvoorkomende hoog complexe co- en/of multimorbiditeit uitleggen en de verbanden tussen ziektebeelden zien. Bij casussen met een hoge ‘patient complexity’ en/of ‘case complexity’ integreer je vakkennis, klinische gegevens, anamnese en observatie om het verpleegprobleem en de onderliggende fysiologische, psychologische, anatomische, pathologische en farmacologische achtergrond te analyseren en te interpreteren. Je gebruikt hierbij een passend verpleegkundig classificatiesysteem. Op basis hiervan stel je een verpleegkundige diagnose, beargumenteer je de onderliggende etiologie, stel je op basis van shared-decision making verpleegkundige doelen op en prioriteer je deze. Aan de hand van deze doelen selecteer je passende verpleegkundige interventies, en onderbouwt deze aan de hand van de principes van EBP. Je rapporteert je analyse en beoordeling in een verpleegplan, voert het plan uit en stelt dit waar nodig bij, monitort de uitvoering en evalueert samen met de zorgvrager het resultaat.

Toetsing en beoordeling

Toetsbeschrijving

Inleiding

In deze toets ga je laten zien dat je het verpleegkundig redeneren beheerst. A.d.h.v. de stappen van verpleegkundig redeneren zal je mondeling een assessment doorlopen. Voorafgaand aan het mondelinge assessment zal je een casus krijgen van de docent, je kan je 15 minuten voorbereiden waarna je het mondelinge assessment aangaat. De docent zal je vragen stellen over de casus en je op die manier meenemen in de stappen van het verpleegkundig redeneren. Nadat de stappen van het verpleegkundig redeneren zijn doorlopen ga je het proces evalueren en krijg je de beoordeling en feedback van de docent. Dit hele proces (voorbereiding t/m beoordeling) zal maximaal 60 minuten duren.

Opdracht

 1. De student is op de vooraf afgesproken tijd/locatie aanwezig en krijgt de casus van de docent aangereikt (hardcopy). De student kan vervolgens in het lokaal met laptop en/of boeken zich 15 minuten voorbereiden op het mondeling assessment. Er kunnen tijdens deze 15 minuten geen vragen gesteld worden aan de docent.
 1. Start van het mondeling assessment. De docent start het assessment a.d.h.v. de stappen van verpleegkundig redeneren (zie informatie hieronder). Per stap zal er een gesprek gevoerd worden tussen docent en student waarbij zowel de docent als student vragen kan stellen die betrekking hebben op de casus. Als 1 stap afgerond is kondigt de docent de volgende stap aan.

Hieronder de stappen van het verpleegkundig redeneren:

Stap 1: Oriëntatie/informatie verzamelen

 • De student achterhaalt de klacht(en) uit.
 • De student achterhaalt observaties; maakt gebruik van zintuigelijke waarnemingen.
 • De student achterhaalt relevante metingen/uitslagen.
 • De student achterhaalt relevante achtergrondinformatie (voorgeschiedenis en medicatiegebruik).
 • De student achterhaalt relevante achtergrondinformatie betreffende de overige domeinen oa netwerk/omgeving, psychosociaal, spiritueel indien van toepassing.

Stap 2: Probleemherkenning/benoemen

 • De student geeft een weergave van de gevonden problemen.
 • Welke afwijkende metingen/observaties zijn aanwezig.
 • De student kan beredeneren waarom bepaalde metingen/observaties bij klachten/problemen passen.

Stap 3: Ordenen en prioriteren

 • Weet welke metingen/observaties/klachten/problemen belangrijk zijn en bepaalt verpleegkundige urgentie.
 • De student kan beredeneren waarom een bepaald probleem prioriteit heeft; Wat zijn potentiële negatieve gevolgen?
 • Wat zijn de mogelijke oorzaken van dit geprioriteerde probleem.

Vervolg stap 4 en 5 met het gekozen probleem.

 

Stap 4: Interventies

 • De student kan beredeneren welke verpleegkundige interventies er bij het probleem nodig zijn: hoe zou je dit aanpakken?
 • De interventies sluiten aan op de fase van het zorgproces (bijv. curatief/palliatief).
 • De student betrekt andere disciplines en/of technologie indien relevant.

Stap 5: Klinisch beloop en overdracht

 • De student kan beredeneren wat belangrijk is bij de monitoring van deze patiënt.
 • De student kan het klinisch beloop beredeneren rondom deze patiënt (indien relevant korte vs. lange termijn, gewenst vs. ongewenst).
 • De student kan benoemen welke punten belangrijk zijn bij de mondelinge overdracht/rapportage.
 1. Als alle stappen van het verpleegkundig redeneren zijn doorlopen volgt een reflectie/evaluatie moment. De student geeft aan wat er wel/niet goed ging in het proces van verpleegkundig redeneren en wat de student de volgende keer anders zou doen.

Onderdeel 2 en 3 van de toets zullen ongeveer 30 minuten in totaal duren.

 1. De student verlaat het lokaal voor 10 minuten. De docent zal na deze 10 minuten je weer binnen roepen en je direct de feedback/beoordeling geven. De ingevulde rubric krijgt de student direct toegestuurd via de mail.

 

Let op; Als er een beoordeling tussen de 5,0-6,0 plaatsvindt zal er een tweede beoordeling plaatsvinden. Je ontvangt de beoordeling 5 werkdagen na afnamedatum.

Toetsprocedure

Toetsvorm:
Mondeling assessment
Maximum aantal minuten:
60 minuten
Aantal beoordelaars:
1 (bij cijfer tussen 5 en 6 altijd twee)
Wijze van inschrijving:
Student schrijft zich in voor een van de toetsmomenten in Osiris
Wijze van inleveren:
nvt
Beoordelingstermijn:
Direct na asessement
Cijfer:
Zie beoordelingsformulier
Reparatiemogelijkheid bij herkansing:
Nee