Leeruitkomst en toetsing Implementeren

Leeruitkomst

Je implementeert een evidence richtlijn, protocol, zorgstandaard, onderzoeksvoorstel of beleidsontwerp dat zich richt op een (in)direct probleem op het terrein van zorg en welzijn en ter verbetering van een authentieke zorg-,verpleeg- of leefsituatie. Je toont verpleegkundig leiderschap door initiatief te nemen, prioriteiten te stellen, activiteiten te bewaken en collega’s te betrekken bij de implementatie. Je verantwoordt je keuzes voor strategieën en interventies en je evalueert de gemaakte keuzes in het implementatieproces met betrokkenen.

De toets

In de zorg heb je geregeld te maken met nieuwe ontwikkelingen, wijzigingen in richtlijnen en nieuwe werkafspraken. Toch gebeurt het regelmatig dat deze niet hun weg vinden in de dagelijkse routines. Een goede implementatie vraagt om meer dan een goed idee! In de leeruitkomst Implementatieplan ben je al bezig geweest met het opstellen van een implementatieplan, met als doel: het oplossen van een daadwerkelijk probleem en/of het integreren van een nieuwe richtlijn. In de huidige leeruitkomst, Implementeren, ga je hiermee aan de slag.

Tijdens de toets, een presentatie van 10 minuten en een gesprek van 10 minuten, zal jouw rol als regieverpleegkundige centraal staan. Terwijl je midden in het implementatieproces staat ben jij degene die het overzicht moet houden om onder andere; keuzes te maken in welke stappen je wilt gaan zetten, in hoe de rolverdeling onder collega’s is, in hoe je de voortgang monitort en in hoe je het team blijft informeren over de voortgang.

Zoals in de rubric onderdelen terug te vinden is zal het tijdens de toets vooral over jouw argumentatie gaan: Waarom heb je iets op een bepaalde manier gedaan? Leverde het op wat je verwachtte? Zou je het een volgende keer ook zo doen? Of anders?

We verwachten niet van je dat de implementatie in zeven weken volledig hebt afgerond. We verwachten wel dat je kunt uitleggen in welk stadium de implementatie zich bevindt, hoe je daar gekomen bent en hoe je verder wilt. Kortom, je laat zien dat je midden in én boven het implementatieproces staat.

Planning – beoordeling – bepaling cijfer/cesuur – inzage

Toetsdatum

Zie OER 2019-2020 voor toetsdata

Beoordeling

De toets wordt beoordeeld aan de hand van de rubric behorende bij deze toets.

  • Een voldoende praktijkadvies is voorwaardelijk aan een voldoende voor de toets en het toegekend krijgen van de studiepunten die aan deze leeruitkomst zijn verbonden. Het praktijkadvies is zwaarwegend. Door de toelichting bij het advies wordt de beoordeling onderbouwd. Wanneer de onderbouwing niet duidelijk is, of tot vragen leidt, neemt de docent contact op met je werk/praktijkbegeleider.
  • Je krijgt feedback op je beoordeling aan de hand van de ingevulde rubric. Het cijfer wordt bekend gemaakt in OSIRIS.

Bepaling cijfer en cesuur

Het cijfer komt als volgt tot stand:

Startpunt is de meest linkerkolom in de rubric (zie hierna): wanneer aan alle indicatoren binnen het vak voldaan wordt, wordt het betreffende onderdeel met 5 punten beoordeeld. Wanneer dat niet het geval is, wordt de kolom met het beoordelingsniveau met 3 punten gehanteerd. Wordt aan alle indicatoren in dat vak voldaan, dan worden voor het betreffende onderdeel 3 punten toegekend. Wanneer ook niet aan al de indicatoren van 3 punten wordt voldaan, schuift de beoordeling nog een kolom naar rechts op (en scoort het betreffende onderdeel 1 punt)

Wanneer ruimschoots aan de indicatoren voor 3 punten wordt voldaan, maar nog niet aan 5 punten dan worden 4 punten toegekend. Wanneer ook niet aan al de indicatoren van 3 punten wordt voldaan, wordt de kolom met 1 punt gehanteerd. Wanneer het niveau van 1 punt wordt overstegen maar niet aan alle indicatoren voor 3 punten wordt voldaan worden 2 punten toegekend.

Puntentotaal (inhoud + vorm)Cijfer
4010
38-399,5
36-379
34-358,5
338
31-327,5
29-307
27-286,5
25-266
245,5
22-235
20-214,5
18-194
173,5
15-163
13-142,5
11-122
101,5
≤ 91

Inzage

Er is gelegenheid voor een inzagemoment om de feedback te bespreken. De betreffende docent zal een afspraak met de klas maken.