Voltijd

In ieder leerjaar van deze studie vindt een onderdeel Praktijkleren plaats: PL1 is de beroepsoriëntatie in jaar 1. PL2 en PL3 zijn de tweede- en derdejaars stage. PL4 is het afstudeerjaar.

Flexibele Deeltijd/Duaal

Studenten die voor september 2020 zijn gestart met de opleiding, werken aan andere opdrachten dan studenten die na september 2020 zijn gestart. Let daarop bij het raadplegen van de site.